privacy policy - Racket Service Almere, Sla Je Slag!

RSA Logo
Ga naar de inhoud
Privacy Policy
GegevensRacket Service Almere, gevestigd te Almere-Buiten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij verwerken zo min mogelijk persoonsgegevens via onze site, alleen het hoogst nodige om onze diensten te kunnen verlenen, tevens gebruiken we geen social media plugins.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.
Je kan via de site contact opnemen per mail, telefoon / WhatsApp.

Racket Service Almere neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Racket Service Almere) tussen zit.

Racket Service Almere gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

e-mail:
Deze zal na de levering van de service verwijderd worden, uiterlijk na 1 jaar.

telefoon:
Je telefoonnummer met naam wordt opgeslagen op een Android telefoon, hier zit een backupfunctie aan gekoppeld.
Wij communiceren meest met WhatsApp en geven daar ook de informatie over de geleverde dienst, de whatsapp policy kun je hier terug vinden: https://www.whatsapp.com/security/?l=nl

excel:
In een excel document bewaren we de specificaties van de geleverde dienst op naam, dit is op verzoek van klanten, zodat bij een volgende aanvraag de dienst al dan niet aangepast kan worden, dit naar wens van de klant.
Deze data wordt na 6 jaar per jaar verwijderd. Er is dus altijd informatie van de afgelopen 5 jaar beschikbaar en opvraagbaar.
De p.c. is beveiligd met een betaalde virus scanner en firewall.

Racket Service Almere verstrekt geen gegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
CookiesCookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken bij Racket Service Almere zijn alleen technische en functionele cookies.
Er wordt een Cookie geplaats bij het gebruik van de feedback Poll, hiermee kunnen klanten hun feedback geven over de afgenomen dienst en kunnen andere klanten zien wat de waardering is, en analytische cookies om een indicatie te krijgen van bezochte pagina's en aantallen bezoekers, beide maken geen inbreuk op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Wij kunnen hiermee onze website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser inzien, aanpassen of verwijderen.
RechtenJe hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Racket Service Almere en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar dit mail adres.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Racket Service Almere wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
ContactRacket Service Almere neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op dat kan via mail of telefoon/WhatsApp.
Terug naar de inhoud